In New York City, there is a thriving industry of independent escorts. These individuals offer companionship services to clients nyc independant escorts who are seeking a discreet and professional experience. NYC independent escorts are known for their professionalism, reliability, and ability to cater to the unique needs and desires of their clients. They prioritize client satisfaction and strive to create a safe and enjoyable environment for all parties involved. With their extensive knowledge of the city and its attractions, these escorts can also serve as knowledgeable guides for out-of-town visitors. Overall, NYC independent escorts provide a valuable service for those seeking companionship in the bustling city.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ


Настоящата Политика за защита на личните данни е разработена в съответствие с европейското и българското законодателство в областта на защитата на лични данни.
 Тя предоставя информация за начина, по който СНЦ Клуб на привържениците на Нефтохимик Бургас  събира, използва, разкрива и защитава личните данни на потребителите и клиентите на нашия електронен магазин „ULTRA NAFTA“.

 

Общи понятия

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, личните данни се определят като всяка информация, която идентифицира или може да доведе, пряко или непряко, до Вашето идентифициране.

Обработване  на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Вашите лични данни, като събиране, записване, използване, разпространяване, предоставяне, блокиране, унищожаване и т.н.

Фирма СНЦ Клуб на привържениците на Нефтохимик Бургас, вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИK 175888288, е администратор на лични данни по смисъла на Общия Регламент, който определя самостоятелно целите и средствата за обработване на лични данни.

 

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност

Ние изпълняваме дейностите, свързани с обработване на Вашите лични данни 1) след като сме получили Вашето съгласие; 2) за изпълнение на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключване на договор; 3) с цел легитимно осъществяване на бизнес дейности и безпроблемно клиентско обслужване; или 4) с цел изпълнение на задълженията ни към Вас.

Освен това, Ви информираме за целите на обработване на Вашите лични данни, продължителността на тяхното съхранение и пред кого биват разкривани.

Ограничение на целите

Събираме лични данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не ги обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

Свеждане на данните до минимум

Събираме лични данни, които са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите на обработване.

Достъп до данните

Осигуряваме Ви достъп и възможност да прегледате, коригирате, допълните или изтриете Вашите лични данни, които сте споделили с нас.

 

 

Какви лични данни събираме и с каква цел ги използваме

 

  • Основни данни

За осъществяването на онлайн поръчка, е необходимо да ни предоставите Вашите име и фамилия, имейл, адрес и телефон за връзка, както и платежна информация (в случай, че сте избрали метод за плащане, различен от наложен платеж). Доброволно предоставените от Вас основни лични данни ще бъдат използвани само за обработване, потвърждаване, изпълнение и доставка на закупената от Вас стока.

Вашите основни данни могат да се използват за маркетингови цели (информация за продукти в период на промоция, акция или разпродажба; томболи и игри с награди; анкети и друга подобна информация), само след получаване на Вашето изрично съгласие.

 

Как защитаваме Вашите данни

За да предотвратим неупълномощен достъп или разкриване и за да гарантираме правилно използване на данните Ви, прилагаме подходящи технически и организационни мерки за защита на данните, които събираме и обработваме.

При обработка на платежна информация, с цел да направим процеса на пазаруване и плащане максимално спокоен и сигурен за Вас, ние използваме Secure Sockets Layer.

Secure Sockets Layer или SSL е специален криптографски интернет протокол за връзка клиент – сървър, който предпазва преноса на данни от недоброжелателна намеса. Що се отнася до номера на кредитната Ви карта, ние разкриваме само последните й четири цифри, в момента на потвърждение на поръчката Ви. С цел да се осъществи плащането, ние представяме цeлия номер от кредитната карта до подходящата компания за кредитни карти по време на обработката на поръчките, но този процес е строго контролиран и не представлява опасност за конфиденциалността на Вашите данни.

Важно: Ние нямаме достъп до номера на Вашата карта.

 

Продължителност на съхраняване на личните данни

Като наш клиент, ние съхраняваме част от Вашите основни лични данни (име, адрес, телефон и имейл) в нашата система за управление на бизнеса за срок, регламентиран от закона.

Данните от участие в томболи, игри, акции или анкети се съхраняват за период от 1 г.

Данните, които предоставяте чрез контактната форма във връзка със запитвания, се съхраняват за период от 1 г. след приключване на обработката.

Данните от статистическите анализи се съхраняват за период до 3 г. Тези данни са с неличен характер и не могат да бъдат свързани с Вас или да доведат до Вашето идентифициране.

След изтичане на горепосочените срокове, Вашите данни се унищожават.

Как можем да споделяме Вашите лични данни

Можем да споделяме Вашите лични данни в следните случаи:

  • във връзка с осигуряване на доставката или транспорта на закупените от Вас стоки;
  • за да осигурим спазването на законовоустановено задължение;
  • за предотвратяване на измами или за осигуряване на мрежова и информационна сигурност на нашите системи.

 

Вашите права

По отношение на обработването на Вашите лични данни, Вие имате следните права:

  • да получите информация за съхраняваните за Вас лични данни;
  • право на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Вашите лични данни;
  • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай на нарушение на Вашите права или неправомерно обработване на личните Ви данни.

 

За да упражните Вашите права, можете да използвате контактната форма, като опишете своето искане и предоставите данни, които Ви идентифицират сигурно и еднозначно. Вашето искане ще бъде обработено съгласно нашата Процедура за управление на исканията, в рамките на един месец от получаването му.

За да оттеглите своето съгласие за обработване на личните Ви данни за маркетингови цели, както и за получаването на електронен бюлетин, е необходимо да кликнете върху линка в края на всяко електронно съобщение.

 

Данни за контакт с Администратор

СНЦ Клуб на Привържениците на Нефтохимик Бургас

гр. Бургас, жк. Изгрев

ultra_nafta@abv.bg

Ако имате запитвания във връзка с обработката на лични данни или упражняване на Вашите права, можете да се обърнете към нашия Отговорник по защита на данните: ultra_nafta@abv.bg

 

VIP escort dubai models are easy to find and meet. Creating a profile on an online dating site is all it takes.Usually, these sites update their profiles regularly so you can always vip escort dubai see the latest beauties available in Dubai.