ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ


Настоящата Политика за защита на личните данни е разработена в съответствие с европейското и българското законодателство в областта на защитата на лични данни.
 Тя предоставя информация за начина, по който СНЦ Клуб на привържениците на Нефтохимик Бургас  събира, използва, разкрива и защитава личните данни на потребителите и клиентите на нашия електронен магазин „ULTRA NAFTA“.

 

Общи понятия

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, личните данни се определят като всяка информация, която идентифицира или може да доведе, пряко или непряко, до Вашето идентифициране.

Обработване  на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Вашите лични данни, като събиране, записване, използване, разпространяване, предоставяне, блокиране, унищожаване и т.н.

Фирма СНЦ Клуб на привържениците на Нефтохимик Бургас, вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИK 175888288, е администратор на лични данни по смисъла на Общия Регламент, който определя самостоятелно целите и средствата за обработване на лични данни.

 

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност

Ние изпълняваме дейностите, свързани с обработване на Вашите лични данни 1) след като сме получили Вашето съгласие; 2) за изпълнение на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключване на договор; 3) с цел легитимно осъществяване на бизнес дейности и безпроблемно клиентско обслужване; или 4) с цел изпълнение на задълженията ни към Вас.

Освен това, Ви информираме за целите на обработване на Вашите лични данни, продължителността на тяхното съхранение и пред кого биват разкривани.

Ограничение на целите

Събираме лични данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не ги обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

Свеждане на данните до минимум

Събираме лични данни, които са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите на обработване.

Достъп до данните

Осигуряваме Ви достъп и възможност да прегледате, коригирате, допълните или изтриете Вашите лични данни, които сте споделили с нас.

 

 

Какви лични данни събираме и с каква цел ги използваме

 

  • Основни данни

За осъществяването на онлайн поръчка, е необходимо да ни предоставите Вашите име и фамилия, имейл, адрес и телефон за връзка, както и платежна информация (в случай, че сте избрали метод за плащане, различен от наложен платеж). Доброволно предоставените от Вас основни лични данни ще бъдат използвани само за обработване, потвърждаване, изпълнение и доставка на закупената от Вас стока.

Вашите основни данни могат да се използват за маркетингови цели (информация за продукти в период на промоция, акция или разпродажба; томболи и игри с награди; анкети и друга подобна информация), само след получаване на Вашето изрично съгласие.

 

Как защитаваме Вашите данни

За да предотвратим неупълномощен достъп или разкриване и за да гарантираме правилно използване на данните Ви, прилагаме подходящи технически и организационни мерки за защита на данните, които събираме и обработваме.

При обработка на платежна информация, с цел да направим процеса на пазаруване и плащане максимално спокоен и сигурен за Вас, ние използваме Secure Sockets Layer.

Secure Sockets Layer или SSL е специален криптографски интернет протокол за връзка клиент – сървър, който предпазва преноса на данни от недоброжелателна намеса. Що се отнася до номера на кредитната Ви карта, ние разкриваме само последните й четири цифри, в момента на потвърждение на поръчката Ви. С цел да се осъществи плащането, ние представяме цeлия номер от кредитната карта до подходящата компания за кредитни карти по време на обработката на поръчките, но този процес е строго контролиран и не представлява опасност за конфиденциалността на Вашите данни.

Важно: Ние нямаме достъп до номера на Вашата карта.

 

Продължителност на съхраняване на личните данни

Като наш клиент, ние съхраняваме част от Вашите основни лични данни (име, адрес, телефон и имейл) в нашата система за управление на бизнеса за срок, регламентиран от закона.

Данните от участие в томболи, игри, акции или анкети се съхраняват за период от 1 г.

Данните, които предоставяте чрез контактната форма във връзка със запитвания, се съхраняват за период от 1 г. след приключване на обработката.

Данните от статистическите анализи се съхраняват за период до 3 г. Тези данни са с неличен характер и не могат да бъдат свързани с Вас или да доведат до Вашето идентифициране.

След изтичане на горепосочените срокове, Вашите данни се унищожават.

Как можем да споделяме Вашите лични данни

Можем да споделяме Вашите лични данни в следните случаи:

  • във връзка с осигуряване на доставката или транспорта на закупените от Вас стоки;
  • за да осигурим спазването на законовоустановено задължение;
  • за предотвратяване на измами или за осигуряване на мрежова и информационна сигурност на нашите системи.

 

Вашите права

По отношение на обработването на Вашите лични данни, Вие имате следните права:

  • да получите информация за съхраняваните за Вас лични данни;
  • право на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Вашите лични данни;
  • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай на нарушение на Вашите права или неправомерно обработване на личните Ви данни.

 

За да упражните Вашите права, можете да използвате контактната форма, като опишете своето искане и предоставите данни, които Ви идентифицират сигурно и еднозначно. Вашето искане ще бъде обработено съгласно нашата Процедура за управление на исканията, в рамките на един месец от получаването му.

За да оттеглите своето съгласие за обработване на личните Ви данни за маркетингови цели, както и за получаването на електронен бюлетин, е необходимо да кликнете върху линка в края на всяко електронно съобщение.

 

Данни за контакт с Администратор

СНЦ Клуб на Привържениците на Нефтохимик Бургас

гр. Бургас, жк. Изгрев

ultra_nafta@abv.bg

Ако имате запитвания във връзка с обработката на лични данни или упражняване на Вашите права, можете да се обърнете към нашия Отговорник по защита на данните: ultra_nafta@abv.bg